Bil 3 (2) DISEMBER 2015

Jurnal Pendidikan adalah jurnal akademik tahunan yang diterbitkan oleh Pusat Pembangunan Penyelidikan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Ia menerbitkan makalah dan kajian ilmiah berkaitan bidang pendidikan dan pengajaran dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Artikel 1 : Nilai-nilai Islam dalam pendidikan Perakaunan. m/s 1-11.

Oleh ; Norhanizah Johari, Nazifah Mustaffha dan Mohd Isa Mohd Deni

Artikel 2 : Persepsi Guru Pelatih Terhadap Konteks & Proses Latihan Mengajar Program Diploma Perguruan Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. m/s 12- 27.

Oleh ; Mohamad Fuad Bin Ishak, Sapie Bin Sabilan, Suhana Bt Mohamed Lip, Zetty Nurzuliana Bt Rashed  & Suziana Hanini Bt Sulaiman

Artikel 3 : Prinsip Pembelajaran Aktif Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. m/s 28-42.

Oleh ; Ab. Halim Bin Tamuri & Siti Muhibah Binti Haji Nor

Advertisements
%d bloggers like this: